Klinische psychologen

Mevr. Barbara Batens

Speciale interesses:
 • Klinische psychologie: kinderen en jongeren
 • Testing: Intelligentie, aandacht (AD(H)D), autisme spectrum stoornis (ASS)
 • Therapie: Psycho-educatie ontwikkelings- en leerstoornissen, sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining
 • Thema's: Gedragsproblemen, emotionele problemen, pestproblematiek, slaapproblemen, faalangst/stressproblematiek, rouwverwerking, hechtingsproblemen, ...

CV:
​Master in de Klinische Psychologie
Mevr. An De Wit

Functies in het ziekenhuis:
 • ​Klinisch psychologe binnen de rugschool
Dhr. Tom Hellemans

Publicaties:
http://​www.tomhellemans.be
Mevr. Véronique Robberecht

Functies in het ziekenhuis:
 • Klinisch psychologe binnen REVIDA
Mevr. Astrid Truyts

Speciale interesses:
 • ​Angstproblemen (algemene angst, sociale angst, fobieën...)
 • Stemmingsklachten (depressie, neerslachtigheid…)
 • Gedragsproblemen (ADHD, obsessief gedrag, eetproblemen...)
 • Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid...)
 • Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...)
 • Verslavingen
 • Rouw en verlies
 • Burn out
 • Dementiescreening
Mevr. Ellen Turelinckx

Speciale interesses:
 • ​Stemmingsproblemen
 • Angstklachten
 • Burn-out
 • Stressklachten
 • Traumatische ervaringen
 • Rouw
 • Verslavingsproblematiek
 • Identiteitsmoeilijkheden
 • Sociale problemen
 • Persoonlijkheidsproblemen

CV:

​Diploma master in de klinische psychologie
Opleiding postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie

Mevr. Elke Van Goethem
Mevr. Dina Van Regenmortel

Speciale interesses:
 • ​Obesitas
 • Seksuologie
Mevr. Elleen Vermeir

Speciale interesses:
 • ​Dementie(-screening)
 • Angstproblemen (algemene angst, faalangst, fobie...) 
 • Stemmingsproblemen (depressie, neerslachtigheid...) 
 • Verslavingen 
 • Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen...) 
 • Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...) 
 • Rouw en verlies (ook begeleiding / ondersteuning rond euthanasie)
 • Sociale omgangsproblemen (sociale angst, introvertie, pesten...) 
 • Trauma (ongeval, aangrijpende gebeurtenissen...) 
 • Psychiatrische problemen (borderline, paranoia...) 
 • Post-natale depressie
 • Aanvaarding / ondersteuning na CVA 
 • Burn out

Publicaties:
http://psycholoog.be/elleen.vermeir/index.html