Sint-Jozefkliniek - Patienten - Kosten patient ziekenhuisopname

Kosten voor de patiënt bij een ziekenhuisopname